preskoči na sadržaj

Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb

 > Naslovnica
vijesti

UPISI U VIŠE RAZREDE 2022. i RASPORED PREDMETNIH ISPITA

Autor: Marija Bajo, 24. 6. 2022. 12:31

Dragi roditelji i učenici, upisi u više razrede su:

28.06. za osnovnu školu (i 3. A srednje), te 29.6. za srednju školu od 10:00 do 16:00 sati.

Dokumentacija (nalazi se na stranici pod Upisi) potrebna za upis u viši razred osnovne/srednje škole je:


 • ugovor za učenike (šk. god. 2022./2023.)
 • suglasnost
 • upisnica (osnovna/srednja škola)
 • potvrda o uplati 100,00 kn upisnine

Molimo roditelje da podmire eventualna dugovanja na ime participacije. Prije upisa 28., odnosno 29.6. bit će i podjela svjedodžbi.


U slučaju nemogućnosti osobnog dolaska na preuzimanje svjedodžbi te upisa u viši razred, molimo da:

na početku sljedeće školske godine od svojih razrednika preuzmete svjedodžbu, a dokumentaciju za upis pošaljete na e-mail adresu: skola@skolaanemaletic.hr, i to do 29.06.2022.


RASPORED PREDMETNIH ISPITA

HRVATSKI JEZIK, 27.6.2022. u 10:00 sati (pismeno)
Povjerenstvo: Marina Katinić Pleić, Alma Cacan i Eni Vesović

GLAZBENA UMJETNOST, 27.6.2022. u 12:00 sati
Povjerenstvo: Sanja Podnar, Ivo Matijević i Ivana Jerolimov

HRVATSKI JEZIK, 28.6.2022. u 10:00 sati (usmeno)
Povjerenstvo: Marina Katinić Pleić, Alma Cacan i Kristina Slišković

ETIKA, 30.6.2022. u 10:00 sati
Povjerenstvo: Marina Katinić Pleić, Kristina Slišković, Ivana Jerolimov

RITMIKA, 4.7.2022. u 9:00 sati
Povjerenstvo: Hilari Kos, Ivana Jerolimov, Andreja Radan

POVIJEST, 5.7.2022. u 9:30 sati
Povjerenstvo: Hrvoje Kovačić, Kristina Slišković, Eni Vesović

[više]

UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 26. 5. 2022. 12:05

Učenici koji imaju namjeru upisa u pripremni razred ili prvi razred srednje škole trebaju dostaviti u Školu suvremenog plesa Ane Maletić svoj OIB radi aktiviranja u NISpuSŠ (putem e-mail adrese: skola@skolaanemaletic.hr).

Učenici obavezno moraju pribaviti svoj elektronički identitet (CARNet) u općeobrazovnoj školi (osnovnoj ili srednjoj, ovisno koju učenik pohađa).
Elektronički identitet se sastoji od korisničkog imena i lozinke. Nakon prve prijave učenik dobiva PIN na broj mobitela. Nakon aktiviranja i prijave u sustav pomoću elektroničkog identiteta mogu prijaviti željeni program. 

UČENICI SE PRIJAVLJUJU I UPISUJU U PRIPREMNI I 1.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. ELEKTRONIČKI PUTEM MREŽNE STRANICE NACIONALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE https://srednje.e-upisi.hr.

LJETNI UPISNI ROK

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitnog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23.05. - 01.07.2022.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava 01.07.2022.

Početak prijava redovitih učenika u sustav 23.05.2022.               

POČETAK PRIJAVA obrazovnih programa 25.06.2022.

ZAVRŠETAK PRIJAVE obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28.06.2022.

Za pristup audiciji potrebno je u Školu donijeti:

 1. nalaz i mišljenje specijaliste ortopeda,
 2. fotografiju radi lakšeg utvrđivanja identiteta.

AUDICIJA će se održati:

30.06.2022. u 9:00 sati za Pripremni razred

01.07.2022. u 9:00 sati za 1. razred srednje škole


Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruje dodatna prava za upis)  01.07.2022.

Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju koji se ostvaruju dodatna prava za upis 29.06.-04.07.2022.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 06.07.2022. 

Završetak prijave obrazovnih programa 07.07.2022.
Početak ispisa prijavnica 07.07.2022.

 

KRAJNJI ROK ZA ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA (elektroničkim putem-slikano ili skenirano, dostaviti općeobrazovnoj školi/Školi suvremenog plesa Ane Maletić); Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 08.07.2022.
Objava konačnih ljestvica poretka 09.07.2022.


UPIS

DOSTAVA DOKUMENATA ZA UPIS u određeni program obrazovanja: liječnička svjedodžba specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za ovo zanimanje; DOSTAVA POTPISANOG OBRASCA O UPISU u pripremni ili I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 11.07.2022.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 15.07.2022.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10.08.2022.

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

LJETNI UPISNI ROK

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 23.05.- 06.06.2022.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23.05.- 06.06.2022.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23.05.-17.06.2022.

Upisna povjerenstva Ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 26.05.-17.06.2022.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17.06.2022.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 23.06.2022.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta. 24.06.2022.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 25.06.2022.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore u elektroničkom obliku tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole.

Redoviti učenik osnovne škole u RH može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u RH (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u RH, ali nije upisao srednju školu) može podnijeti prigovor zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem u elektroničkom obliku našoj Školi.

 

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u RH u školskoj godini 2021./2022. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u RH (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u RH, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u RH, ali nije upisao srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u RH, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja. Postupak priznavanja provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

Dokumenti koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole donose se osobno ili dostavljaju elektroničkim putem u školu u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa. Oni koji ne dostave, gube pravo upisa u ljetnom roku te se na jesenskom mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Upisnica koja je dostupna na mrežnoj stranici NISpuSŠ (https://srednje.e-upisi.hr) mora biti vlastoručno potpisana (i učenik i roditelj/skrbnik) te ju je potrebno donijeti osobno ili elektroničkim putem dostaviti u Školu.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu upisnicu, dužan ga je dostaviti roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.


PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Vrednovanje uspjeha za upis u programe plesne umjetnosti

Kandidatu koji je uspješno završio osnovno plesno obrazovanje ili pripremni razred vrednuju se:

Zajednički i dodatni element vrednovanja

Opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne ili pripremnog razreda

Konačni rezultati ostvareni na prijamnome ispitu plesne darovitosti koji uključuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta.

Na temelju prijamnog ispita za pripremni razred moguće je steći najviše 120, a minimalni prag je 70 bodova.

Na temelju prijamnog ispita za I. razred srednje moguće je steći najviše 115, a minimalni prag je 70 bodova.

Izbor kandidata za upis utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata (uvjet je za prijavu u odabrani program i dokazuje se potvrdom liječnika specijalista (ortopeda)), a liječnička svjedodžba medicine rada dostavlja se zajedno s upisnicom.

Na temelju audicije kandidat može ostvariti ocjenu „položio“ ili „nije položio“.

Škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata koji se primjenjuje tijekom cijeloga upisnog postupka.

Vrednovanje uspjeha iznimno darovitih kandidata

Na temelju iznimne darovitosti (audicija), uz suglasnost Nastavničkog vijeća, u pripremni/I. razred srednje može se upisati i kandidat koji nije završio osmi razred općeobrazovne škole.

[više]

REZULTATI AUDICIJE 13. lipnja ZA OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 14. 6. 2022. 16:40

Dragi roditelji i maleni plesači,

audiciju su prošli kandidati 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 i 11.


Svi koji su prošli audiciju (u bilo kojem roku, a nisu se još uvijek upisali), upis mogu obaviti do 19.6.2022. elektronskim putem na skola@skolaanemaletic.hr ili osobno dolaskom u tajništvo od 10:00 do 15:00 sati.
Dokumentacija za upis koja se nalazi stranici u izborniku pod Upisi je:

 • upisnica za OŠ
 • suglasnost
 • ugovor o iznosu participacije 2022.-2023.
 • potvrda o uplati 100,00 kn upisnine
   

Podaci za uplatu su:
IBAN HR9723600001101528199
Model: prazno
Poziv na broj: 2530 - OIB učenika
Svrha/Opis plaćanja: Upisnina za IME I PREZIME učenika/ce)

[više]

13. lipnja 2022. AUDICIJA ZA OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 1. 6. 2022. 20:17

Ako završavaš 3. ili 4. razred osnovne škole, zapleši na audiciji!


Audicija će se održati 13. lipnja u 19:30 sati, dvorana 1 na adresi Laginjina 13, a od opreme su potrebne tajice i majica.  

Predbilježbe za audiciju, kojim se stječe pravo na pristup audiciji, vrše se putem online obrasca koji možete ispuniti na poveznici https://plesnaanamaletic.school/upisi-u-osnovnu-skolu/, a također i prijavnica koju je potrebno ispuniti i ponijeti na audiciju.

Pogledajte video na poveznici u nastavku:

https://www.youtube.com/watch?v=CGCEhxYAOg0

[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 31. 5. 2022. 20:50

Škola se oprašta od svog nenadano i prerano preminulog, dragog kolege, profesora i voljenog nastavnika Roberta Babića. Ispraćaj će biti u četvrtak, 2. lipnja u 9:00 sati u krematoriju na Mirogoju. 


 

 

 

 

 

 

 

[više]

REZULTATI AUDICIJE 26.svibnja ZA OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 27. 5. 2022. 16:46

Dragi roditelji i maleni plesači,

audiciju su prošli kandidati 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 17.


Svi koji su prošli audiciju i na ranijoj audiciji i sada, mogu se upisati od
31.5. do 3.6. elektronskim putem na skola@skolaanemaletic.hr ili osobno
dolaskom u tajništvo od 10:00 do 15:00 sati.
Dokumentacija za upis koja se nalazi stranici u izborniku pod Upisi je:

 • upisnica za OŠ
 • suglasnost
 • ugovor o iznosu participacije 2022.-2023.
 • potvrda o uplati 100,00 kn upisnine
   

Podaci za uplatu su:
IBAN HR9723600001101528199
Model: prazno
Poziv na broj: 2530 - OIB učenika
Svrha/Opis plaćanja: Upisnina za IME I PREZIME učenika/ce)

[više]

26.svibnja 2022. AUDICIJA ZA OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 9. 5. 2022. 15:04

Ako završavaš 3. ili 4. razred osnovne škole, zapleši na audiciji!


Audicija će se održati 26. svibnja u 19:30 sati, dvorana 1 na adresi Laginjina 13, a od opreme su potrebne tajice i majica.  

Predbilježbe za audiciju, kojim se stječe pravo na pristup audiciji, vrše se putem online obrasca koji možete ispuniti na poveznici https://plesnaanamaletic.school/upisi-u-osnovnu-skolu/, a također i prijavnica koju je potrebno ispuniti i ponijeti na audiciju.

Pogledajte video na poveznici u nastavku 

https://www.youtube.com/watch?v=CGCEhxYAOg0

[više]

REZULTATI AUDICIJE 2.svibnja ZA OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 6. 5. 2022. 14:17

Dragi roditelji i maleni plesači,
rezultati 1.roka audicije su stigli.
Prošli su kandidati: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 14. Čestitamo! 🥳

Datumi upisa će biti objavljeni naknadno.

[više]

VIKEND PLESA

Autor: Marija Bajo, 2. 5. 2022. 15:56

    

Međunarodni dan plesa se održava 29. travnja, a slavi se od 1982. godine. Širom svijeta se pleše i obilježava praznik plesa, a naša škola je proslavila plešući u petak dvije produkcije na školskom dvorištu, u prijepodnevnom i poslijepodnevnom turnusu. 


U subotu smo nastavili sa slavljem pa smo sudjelovali u trinaestom izdanju "Dani plesa" koji se održava u Samoboru. Nastupale su učenice srednje škole, a izvele su Rondo čiju je koreografiju osmislila i uvježbala nastavnica Irena Vrabec Kuleš.


    

[više]

2.svibnja 2022. AUDICIJA ZA OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 23. 4. 2022. 16:30

Pohađaš treći ili četvrti razred osnovne škole? Već plešeš ili ti je ovo prvi pokušaj? Prijavite se na prvi rok audicije za osnovnu školu!


Audicija će se održati 2. svibnja u 19:30 sati, dvorana 1 na adresi Laginjina 13, a od opreme su potrebne tajice i majica.

 

Ako želiš steći osnove plesnog i glazbenog obrazovanja i razviti svoju kreativnost, naša Škola je pravo mjesto za tebe! Predbilježbe za audiciju, kojim se stječe pravo na pristup audiciji, se vrše putem online obrasca koji možete ispuniti na poveznici http://https://plesnaanamaletic.school/upisi-u-osnovnu-skolu/, a također i prijavnica koju je potrebno ispuniti i ponijeti na audiciju.

Pogledajte video na poveznici u nastavku, dobro došli!
 
[više]

IZMJENE U RASPOREDU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 22. 4. 2022. 20:24

Dragi učenici i roditelji,

zbog povratka trajanja nastavnog sata sa 40 na 45 minuta nakon proljetnih praznika,  došlo je do manjih izmjena u rasporedu.

Molim sve da pregledaju svoje rasporede, te u slučaju nedoumica, kontaktiraju razrednike.

Ažuriran raspored preuzmite u nastavku vijesti > klik na više. Sljedeći tjedan, od ponedjeljka 25. travnja, počinjemo A turnusom ujutro.

[više]

DRŽAVNO NATJECANJE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 11. 4. 2022. 06:50

Četiri prve i dvije druge nagrade na 60. državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa


Koreografija nastavnice Sanje Hrgetić, Ludus -i, m. igra koju su plesale učenice Petra Hukman, Naria Ljubić, Iva Nikolić, Dea Rakić i Nera Vancaš je osvojila prvu nagradu u prvoj kategoriji. U istoj kategoriji je osvojena još jedna prva nagrada s koreografijom Pokreni me, koju je kreirala nastavnica Katarina Đurđević, a otplesale su Maja Rajab, Ema Matijašević, Eva Smoljanović, Dora Šorša, Nina Trcin i Jelena Vuković. Drugu kategoriju je naša škola obilježila drugom nagradom. Nastavnica i koreografkinja je Nika Špekuljuk, a u njenom Začaranom krugu su bile Ines Janin, Lucija Pijaca, Amelie Medved, Vida Jadrešić, Tia Prosinečki i Izabela Štrac. Nastavnica Renata Vraneković je vodila učenike u trećoj kategoriji. Koreografija je Oblik, a učenici koji su plesali i time oblikovali prvu nagradu su Matija Prevolnik, Nathalie Nujster, Dora Maruševec, Marta Barac i Tara Medar. Koreografiju Opet je osmislila nastavnica Eni Vesović, a izveli su je Gisela Maria Karman, Helena Kirschenheuter, Ana Prevoznik i Krešimir Stjepan Zvonković, a osvojili su drugu nagradu. Natjecali su se u četvrtoj kategoriji kao i učenice nastavnice Adrijane Barbarić Pevek koja je iskreirala koreografiju Gledaj, vidi, vici, a otplesale su ju Larisa Radanec, Jana Maria Križić, Lana Bogović i Dinora Stipaničić.


Čestitamo svima na odličnom uspjehu!

U privitku ove vijesti se nalaze bodovani rezultati natjecanja.

[više]

ŽUPANIJSKO NATJECANJE

Autor: Marija Bajo, 6. 3. 2022. 11:29

Pet prvih nagrada na 60. županijskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa


Učenice Maja Rajab, Ema Matijašević, Eva Smoljanović, Dora Šorša, Nina Trcin i Eva Vuković su pod mentorskom palicom nastavnice Katarine Đurđević osvojile prvu nagradu s osvojenih 97,60 bodova. U prvoj kategoriji, pored navedenih su se natjecale i učenice Petra Hukman, Naria Ljubić, Iva Nikolić, Dea Rakić i Nera Vancaš. Njihova mentorica je nastavnica Sanja Hrgetić, a osvojile su prvu nagradu, 93,46 bodova. U drugoj kategoriji je također osvojena prva nagrada, 94,20 bodova pod vodstvom mentorice Nike Špekuljuk, a učenice koje su se natjecale su Ines Janin, Lucija Pijaca, Amelie Medved, Vida Jadrešić, Tia Prosinečki i Izabela Štrac. Treću kategoriju je škola također obilježila prvom nagradom, s osvojenih 98,80 bodova. Učenici koji su plesali pod mentorskom palicom nastavnice Ranete Vraneković su Matija Prevolnik, Nathalie Nujster, Dora Maruševec, Marta Barac i Tara Medar. Još dvije prve nagrade su zasjale u četvrtoj kategoriji. Mentorica nastavnica Adrijana Barbarić Pevek je vodila Larisu Radanec, Janu Mariu Križić, Lanu Bogović i Dinoru Stipaničić, a osvojile su 95,80 bodova. Posljednja skupina je vođena od strane mentorice nastavnice Eni Vesović, osvojili su 94,40 bodova, a učenici plesači su Gisela Maria Karman, Helena Kirschenheuter, Ana Prevoznik i Krešimir Stjepan Zvonković. Čestitamo svima na uspjehu i sretno na državnom natjecanju!

[više]

POSJET IZLOŽBI KOPAČ

Autor: Marija Bajo, 12. 2. 2022. 10:10

"Moj rad tek je izraz potrebe za slobodom za kojom neprestano tragam."


Učenici trećih i četvrtih razreda srednje škole, svi učenici Temeljnog programa kao i učenici Glazbenog učilišta Elly Bašić koji pohađaju općeobrazovne predmete u našoj Školi, su posjetili izložbu poznatog umjetnika Slavka Kopača koji je djelovao u Francuskoj. Izložba se održava u Domu HDLU-a.

Dolaskom na izložbu, nakon kratke šetnje po sunčanom danu, učenici su uronili u začudni svijet slika, skulptura i pjesama Slavka Kopača. U svojim umjetničkim formama Kopač je stvorio svevremenska likovna djela koja svojim nevinim, otvorenim pristupom te vedrinom jasno komuniciraju osnovne ideje njegova stvaranja: poruke mira i uključivosti.

Uz stručno vodstvo, upoznali  su različite faze umjetnikova rada i ponijeli sa sobom doživljaj umjetnikova života i rada.

[više]

RASPORED NASTAVE OD DRUGOG POLUGODIŠTA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 8. 1. 2022. 16:24

Nastava drugog polugodišta počinje u ponedjeljak 10. siječnja, po rasporedu B turnus ujutro.


U nastavku ove obavijesti (klik na više) preuzmite izmijenjen raspored za II. polugodište. U rasporedu se nalaze manje promjene za određena odjeljenja osnovne i srednje škole.


Sve nejasnoće možete komunicirati s razrednicima. 

[više]

ZIMSKI ODMOR

Autor: Marija Bajo, 22. 12. 2021. 11:12

[više]

BLAGDANSKA PRODUKCIJA KLAVIRSKOG ODJELA

Autor: Marija Bajo, 20. 12. 2021. 09:30

Stiglo blagdansko raspoloženje!


18. prosinca 2021. je klavirski odjel organizirao dvije blagdanske produkcije učenika klavira svih stupnjeva odnosno godina učenja, od prve godine učenja do izbornog predmeta. Učenici su svirali od tradicionalnih božićnih pjesama kao što su "Radujte se, narodi", preko sonatina, varijacija, muzike iz Labuđeg jezera i sl. do pirata s Kariba i Billie Eilish.


Hvala nastavnicima klavira i čestitke učenicama na dobro izvedenim djelima i blagdanskoj atmosferi koju su donijele. 

[više]

PLESNA RADIONICA

Autor: Marija Bajo, 15. 12. 2021. 13:38

Pred blagdanske praznike, punom parom! Ovaj vikend u školi je održana radionica sa slovenskom koreografkinjom.

Vita Osojnik (1976.) je plesačica, koreografgkinja, nastavnica, mentorica, ali i umjetnica u polju uličnog teatra. U tom polju je trenutno najviše i najintenzivnije uključena kao izvođačica i koreografkinja u svojoj karijeri.

Na iznimno zadovoljstvo nastavnika i učenika u našoj školi je bila gošća koja je mladim plesačima održala radionice u vidu pripreme za predstavu HORDA. Ovu predstavu će učenici trećih i četvrtih razreda srednje škole izvesti u sklopu predmeta Scenska praksa koju pripremaju nastavnice Eni Vesović, Irena Mikec i Nataša Jurišić.


 

[više]

Raspored A turnus ujutro 2021. / 2022. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 26. 9. 2021. 10:15

U privitku je raspored za A turnus ujutro tjedan sa upisanom nastavom klavira, fakultativnom i dopunskom nastavom.
U rasporedu su promjene:

 • ponedjeljak: promjena dvorana i/ili početka nastave za 3.sr.C, 4.B i 1.C
 • četvrtak: 4.sr.A OKK 8:00-9:20, balet 10:55-12:15
 • utorak: 1.sr.A se vraća u raniji termin 9:35-10:55

Provjerite svoje rasporede u slučaju manjih izmjena. Sve nejasnoće možete komunicirati s razrednicima.

[više]

PUTOVANJE U PORTUGAL

Autor: Marija Bajo, 23. 11. 2021. 07:03

U studenom 2021. godine, maturantice naše škole su imale priliku putovati u Portugal uz pratnju razrednice Ksenije Faber, nastavnice Gordane Svetopetrić i ravnateljice Oksane Čuljat. Povod ovog poduhvata bilo je sudjelovanje na međunarodnom  plesnom festivalu "Lugar Futuro". Naše plesačice su se publici predstavile sa "Svjetoboljom" čiji je autor Žak Valenta koji je predstavu i radio s našim izvođačicama, uz mentorstvo nastavnice Svetopetrić. Publika u Viseu je velikodušnim pljeskom nagradila naše učešće, a maturantice tako dobile značajnu potvrdu svoga rada. Uz ovaj nastup, imale su priliku pohađati plesne radionice i družiti se s kolegama iz drugih zemalja. 

Fotografije i videa o neprocjenjivo važnom putovanju u doba korone potražite na Facebook stranici škole.

[više]

SRETAN DAN ŠKOLE!

Autor: Marija Bajo, 23. 10. 2021. 18:16

     "21. listopada 1954. donešeno rješenje o osnivanju Skole za ritmiku i ples u Zagrebu. Tim povodom dio aktualnih učenika, gošće iz reda nekadašnjih učenika i dio nastavnika obilježili su Dan škole.
     Prema riječima Irene Mikec obilježavanje je bilo skromno i "pandemijsko". Nastavnici Adrijana Barbarić Pevek, Mirna Sporiš, Damir Janković i Goran Đugum te učenici 2. i 3. razreda srednje škole imali su redovnu nastavu. Nakon nastave naše drage Mia Čondić, Vlatka Bašić, Tara Jelovac, Lana Hosni i Petra Hraščanec kratko su se osvrnule na svoje plesno školovanje i život uz / za ples.
     Nadamo se da će najbliža subota datumu osnivanja postati tradicionalnim danom obilježavanja Dana škole i mjestom susreta učenika, bivših i sadašnjih, kolega i prijatelja." ravnateljica Oksana Čuljat

Na poveznici pogledajte kratka videa:

https://www.facebook.com/skolaanemaletic/posts/4446634585426996?notif_id=1634997186869076¬if_t=page_post_reaction&ref=notif

[više]

e-Potvrde o statusu učenika

Autor: Marija Bajo, 29. 9. 2021. 10:40

Dragi roditelji i učenici,

Potvrde učenika u fizičkom obliku polako odlaze u prošlost.

Učenici i njihovi roditelji sada mogu samostalno izraditi potvrde.

U daljnjem tekstu pročitajte proceduru.

 

 

Za pristup potvrdama otvorite poveznicu:

https://potvrde.skole.hr/login

Učenici se prijavljuju putem @skole.hr računa.

Roditelji se prijavljuju putem sustava e-Građani.

Nakon prijave, otvara se novo sučelje.

Odaberite ”izdaj potvrdu” i svrhu zbog koje vam je potvrda potrebna.

Potvrdu je moguće preuzeti odabirom ikone ”moje potvrde”.

[više]

Raspored B turnus ujutro 2021. / 2022. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 19. 9. 2021. 20:20

U privitku je raspored za B turnus ujutro tjedan sa upisanom nastavom klavira, fakultativnom i dopunskom nastavom.
U rasporedu su promjene:

 • utorak popodne 2.sr.c ide u kasniji termin na mjesto 3.sr.a
 • 4.sr.P klasični balet sa subote se seli na ponedjeljak

Također, došlo je do manjih izmjena u vremenskim terminima nastave.

[više]

OBAVIJEST ZA TEČAJEVCE

Autor: Marija Bajo, 14. 9. 2021. 13:47

Dragi naši tečajci,

od srijede, 22.09., krećemo s tečajevima.

Kvota djece koju možemo primiti na tečajeve je ispunjena, ne primamo nove prijave za ovu školsku godinu.

Tečajevi će se održavati srijedom i petkom u sjedištu Škole (Laginjina 13) u sljedećim terminima:

Tečaj 1 / 19:30-20:15

Tečaj 3 / 20:20-21:05

Tečaj 2 / molimo da dođete ili u vrijeme tečaja 1 ili u vrijeme tečaja 3, ovisno od vremena koje vam više odgovara.

Tečaj će tijekom nastavne godine 2021. / 2022. držati Matija Magdić.

Dječica plešu bosa, u tajicama i majicama.

Molimo roditelje da se pridržavaju epidemioloških mjera (mjerenje temperature djeci prije dolaska u školu, ne dovođenje djece koja imaju simptome COVID-19, molimo roditelje da ne ulaze u prostor škole).

Vidimo se uskoro!

[više]

Raspored nastave za 06.09.2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 3. 9. 2021. 08:52

Drage učenice i roditelji osnovne i srednje škole, ali i naši mališani tečajevci, dobrodošli u novu školsku godinu!

Raspored za ponedjeljak možete pronaći u nastavku ove obavijesti. Prvi dan škole, svi učenici će imati sat razrednog prema dolje navedenom rasporedu. Oni koji ne znaju u kojem su razredu, dobit će obavijest putem e maila ili telefona od svojih razrednika do ponedjeljka. U našoj Školi, nastava počinje B ujutro turnusom. Također, u nastavku ove vijesti (klik na Više) možete preuzeti upute, modele i preporuke za škole od HZJZ-a. 

Tečajevi se održavaju srijedom i petkom:

Tečaj 1 / od 19:30 do 20:15

Tečaj 2 i Tečaj 3 / od 20:20 do 21:05

 

Raspored nastave za 06.09.2021.

B turnus

OSNOVNA ŠKOLA

1.b                       9:00-10:00                      D1         Damir Janković

2.b                       9:00-10:00                      D2         Sanja Hrgetić

3.b                       9:00-10:00                      D3         Maja Đivić

4.b                       9:00-10:00                      D4         Katarina Đurđević

 

SREDNJA ŠKOLA

Pr.b                    10:15-11:15                   D1         Irena Vrabec

1.sr.b                 10:15-11:15                   D2         Marija Bajo

2.sr.b                 10:15-11:15                   D3         Dejan Parmak

3.sr.b                 10:15-11:15                   D4         Snježana Loborec

4.sr.b                 10:15-11:15                   GK1       Ksenija Faber

 

A/C turnus

OSNOVNA ŠKOLA

1.a                       16:15-17:15                   D4         Andreja Radan

2.a                       16:15-17:15                   D2         Vesna Matana

3.a                       16:15-17:15                   D1         Hilari Kos

4.a                       15:00-16:00                   GK2       Katarina Đurđević

 

1.c                        16:15-17:15                   D3         Damir Janković

2.c                        16:15-17:15                   GK2       Sanja Hrgetić

3.c                        16:15-17:15                   GK1       Maja Đivić

SREDNJA ŠKOLA

Pr.a                    15:00-16:00                  GK1        Irena Vrabec

1.sr.a                 15:00-16:00                   D1         Gordana Svetopetrić

2.sr.a                 15:00-16:00                   D2         Predrag Kresojević

3.sr.a                 15:00-16:00                   D3         Renata Vraneković

4.sr.a                 15:00-16:00                   D4         Ksenija Faber

 

1.sr.c                  17:30-18:30                   D1         Ivana Jerolimov

2.sr.c                  17:30-18:30                   D2         Ana Krznarić

3.sr.c                  17:30-18:30                   D3         Lada Menac

[više]

JESENSKI ROK / Audicija za upis u 1. razred osnovne škole Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 30. 4. 2021. 16:42

 

Nakon održane audicije, javljamo da su prošli kandidati pod rednim brojem: 1, 10, 15, 20, 23 i 25. Molimo sve kandidate i roditelje da se upišu u školu do petka, 3.9. na mail škole: skola@skolaanemaletic.hr. Potrebna dokumentacija je:

 • upisnica za osnovnu školu
 • potvrda o uplati 
 • suglasnost roditelja
 • ugovor o iznosu participacije

​Sve dokumente možete preuzeti na stranici - klik na Upisi  koji se nalaze na padajućem izborniku.


U osnovnu školu učenici se upisuju nakon završenog 3. razreda općeobrazovne škole. Program četverogodišnje osnovne škole obuhvaća ples, ritmiku, plesnu tehniku i klasični balet te uz glazbenu kulturu (solfeggio) i glasovir, učenici stječu temelj plesnog i glazbenog obrazovanja. Nastava u osnovnoj školi odvija se tri puta tjedno u suprotnom turnusu od općeobrazovne škole. Učenici tijekom nastavne godine prezentiraju svoj rad javnim izvedbama u kazalištu.


[više]

JESENSKI ROK - UPIS U PRIPREMNI I PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 9. 7. 2021. 19:19

Nakon održane audicije (25. kolovoza), učenici koji trebaju izvršiti upis, potrebna dokumentacija je:

 • upisnica za srednju školu
 • liječnička potvrda
 • potvrda o uplati 
 • suglasnost roditelja
 • ugovor o iznosu participacije

Sve dokumente, osim liječničke potvrde možete preuzeti na stranici (klik na Upisi  koji se nalaze na padajućem izborniku)

Učenici koji imaju namjeru upisa u Pripremni razred ili prvi razred srednje škole trebaju dostaviti u Školu suvremenog plesa Ane Maletić svoj OIB radi aktiviranja u NISpuSŠ (putem e-mail adrese: skola@skolaanemaletic.hr).

Učenici obavezno moraju pribaviti svoj elektronički identitet (CARNet) u općeobrazovnoj školi (osnovnoj ili srednjoj, ovisno koju učenik pohađa).

Elektronički identitet se sastoji od korisničkog imena i lozinke. Nakon prve prijave učenik dobiva PIN na broj mobitela. Nakon aktiviranja i prijave u sustav pomoću elektroničkog identiteta mogu prijaviti željeni program.

UČENICI SE PRIJAVLJUJU I UPISUJU ELEKTRONIČKI PUTEM MREŽNE STRANICE NACIONALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE www.upisi.hr.


Opis postupaka                                    

• Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa         21. 8. 2021.

• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava                  obrazovanja RH    23.8.2021.

• Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu     25.8.2021.

• Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)     23.8.2021.

• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere     24.8.2021.

• Provođenje dodatnih ispita – AUDICIJA     25.8.2021.

• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis    25.8.2021.

• Završetak unosa rezultata s popravnih ispita        25.8.2021.

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete     25.8.2021.

• Završetak prijava obrazovnih programa     26.8.2021.

• Početak ispisa prijavnica     26.8.2021.

• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)     27.8.2021.

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice     27.8.2021.

• Objava konačnih ljestvica poretka      28.8.2021.

• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole     30.8. – 31.8.2021.

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao     30. 8. – 31. 8. 2021.

• Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka  1.9.2021.


 

[više]

ČASOPIS ReFLEXivno

Autor: Marija Bajo, 7. 6. 2021. 10:13

S ponosom objavljujemo prvi časopis Škole suvremenog plesa Ane Maletić!


Učenici prvog i drugog razreda srednje škole (naše usmjerenje) su uz mentorstvo i pomoć profesorice hrvatskog jezika Marine Katinić Pleić napisali i uredili časopis "ReFLEXivno". Uredništvo prvog broja: Tonka Kapulica, Dinora Stipaničić,Petra Končić i Lana Bogović, Jana Časar, Marta Šimunković, Jana Maria Križić, Larisa Radanec i Nikola Salopek. Bravo!

Preuzmite časopis na: https://drive.google.com/file/d/1FxpcXYhyewv2yDNQEx2HymLDI_ESiM_e/view?usp=sharing

[više]

REZULTATI AUDICIJE ZA I.razred OSNOVNE (prvi rok)

Autor: Marija Bajo, 1. 6. 2021. 16:21

Dragi roditelji i učenici,

audiciju za 1. razred O.Š. su položili kandidati pod rednim brojem:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17.

ČESTITAMO!

Molimo vas da izvršite upis u Školu elektronskim putem na mail: skola@skolaanemaletic.hr od 25. do 30. lipnja 2021. godine.

Dokumentacija za upis, kao i podaci za uplatu upisnine su objavljeni pod Upisi na web stranici.

Također, na upisnicu obavezno naznačite u kojem turnusu započinje nastava u općeobrazovnoj školi školske godine 2021. / 2022.

Isto nam je nužno radi formiranja razreda u našoj Školi (nastava kod nas se održava u suprotnom turnusu od općeobrazovne).

[više]

NASTUP U POREČU

Autor: Marija Bajo, 7. 5. 2021. 14:01

Naša Škola je u ponedjeljak, 3. svibnja 2021. godine imala priliku gostovati izvan Zagreba. Pučko otvoreno učilište u Poreču nam je omogućilo nastup na Trgu slobode, a naši maturanti su izveli predstavu HODAČI-CE.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić je u suradnji sa umjetničkom organizacijom TRAFIK pripremila ovu plesnu predstavu, a Hodači-ce je futuristička vizija kultne predstave Umjetničke organizacije TRAFIK iz 1998. godine, posvećena hrvatskom književniku Janku Poliću Kamovu. U izvedbi ansambla sastavljenog od mladih plesača učenika završnih razreda srednje škole za suvremeni ples Ane Maletić iz Zagreba, predstava šalje nikad aktualnije Kamovljeve poruke: gori smo nego prije 100 godina, veće smo kukavice, kojima se ovaj avangardni riječki književnik, poznatiji pod nadimkom Pjesnik psovača, vizionarski obraćao svijetu tumačeći kompliciranu ljudsku narav. U suvremenoj izvedbi na futurističku elektronsku glazbu Hodači-ce poručuje kako budućnost pripada mladim umjetnicima.

[više]

MEĐUNARODNI DAN PLESA

Autor: Marija Bajo, 29. 4. 2021. 18:15

SRETAN DAN PLESA!

Škola je danas obilježila međunarodni dan plesa koji se slavi od 29. travnja 1982. godine. Naši učenici su nekonvencionalnom plesnom podiju (dječje igralište) podijelili radost plesa i tako proslavili ovaj poseban dan za nas, za njih, ali i za publiku koja je bila prisutna.

Dio atmosfere pogledajte na:

https://www.facebook.com/skolaanemaletic/posts/3923336254423501

 

[više]

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 9. 4. 2021. 12:05

Službeno vas obavještavamo da će se i u sljedećem tjednu od 26. travnja nastava odvijati prema C modelu (online nastava) za srednju školu od 1. do 3. razreda. Naša osnovna škola i maturanti SŠ sudjeluju u nastavi prema A modelu (dolazak u školu).

[više]

ČESTITKA

Autor: Marija Bajo, 4. 4. 2021. 08:59

[više]

ODMORKO PROLJEĆE 2021.

Autor: Marija Bajo, 31. 3. 2021. 11:35

Školski sportski savez Grada Zagreba tijekom proljetnih praznika organizira "Odmorko proljeće 2021". Učenici će u okviru programa moći slobodno plivati na bazenima Iver, Utrina, Svetice i Jelkovec na kojem će se uz slobodno plivanje provoditi i usavršavanje plivačkih tehnika. Osim plivališta Savez je pripremio i igraonice: atletika, sportove s frizbijem, boćanje te škola preživljavanja u prirodi. Za aktivnost škole preživljavanja u prirodi potrebne su prethodne prijave preko sljedeće poveznice: 

https://skolski-sport-zg.hr/index.php?rubrika=odmorko&prijava=1

Sudjelovanje u aktivnostima je besplatno uz predočenje važeće iskaznice ili zahtjeva za izradu iskaznice Hrvatskog školskog sportskog saveza za Grad Zagreb.

 
[više]

ČETIRI PRVE NAGRADE NA 59. DRŽAVNOM NATJECANJU!

Autor: Marija Bajo, 29. 3. 2021. 14:51

Čestitamo učenicama i nastavnicama!

[više]

SCENSKA PRAKSA - INTER(ME)D

Autor: Marija Bajo, 26. 3. 2021. 13:20

Pripreme za nastup scenske prakse su u punom jeku!

Predstava iz predmeta Scenska praksa koja će se izvoditi ove godine je INTER(ME)D koreografkinje i nastavnice Eni Vesović. Predstava je prvi put izvedena 2014. godine u produkciji Studija za suvremeni ples u suradnji s KUC Travno i DaCi Hrvatska. Nastup naših učenika koji su pripremile i nadgledale Eni Vesović i nastavnica Irena Mikec će se održati u ponedjeljak 29. ožujka u Zagrebačkom kazalištu mladih, uz ograničenja propisanih epidemioloških mjera. Učenici koji nastupaju su: Paula Benjak, Kristijan Blagus, Ema Budak, Lea Filipčić, Matilda Hrastić, Viktorija Maksić, Tea Stanko, Judita Tripar, Damian Vereš, Elena Štrac i Karla Žuglić. Glazba u INTER(ME)D-u je dijelom autorska - Iztok Drabik Jug, a dijelom Antonio Vivaldi, Koncert u f molu, op. 8 RV 297, br. 4 Zima, Allegro Non Molto. Sretno svima!

[više]

UČENICI O IZLOŽBI

Autor: Marija Bajo, 24. 3. 2021. 11:40

Upoznajmo hrvatske velikane u Meštrovićevu paviljonu

pišu: Marta Šimunković i Jana Časar


22. veljače i 1. ožujka učenici prvog i drugog razreda Škole za suvremeni ples Ane Maletić posjetili su izložbu „Hrvatska svijetu“ autora Dražena Klarića i kustosice Anite Ruso. Radi se o multidisciplinarnoj izložbi o 38 pojedinaca svjetskog značenja koji se vežu uz prostor današnje Hrvatske. Izložba nastoji skrenuti pažnju na velikane koji su svojim nesebičnim radom i trudom promijenili svijet. Na tom popisu, osim svima poznatih osoba poput Nikole Tesle, Ruđera Boškovića i Fausta Vrančića, možemo upoznati i one manje poznate kao što su Ivan Lupis Vukić, izumitelj torpeda, i Marcel Kiepach, izumitelj dinama za rasvjetu. Nama najzanimljiviji bio je izložbeni kutak posvećen Hermanu Potočniku, koji je osmislio prvu modularnu svemirsku stanicu. Dojmio nas se izložbeni primjerak svemirskog odijela te snimak Hermanove svemirske stanice. Od plesnih umjetnika predstavljena je Mia Čorak Slavenska koja je bila prozvana najljepšom balerinom. Ovu uspješnu izložbu preporučili bismo, uz stručno vodstvo, svim uzrastima. 

[više]

INFORMACIJE ZA RODITELJE

Autor: Marija Bajo, 16. 3. 2021. 15:17

OSNOVNA ŠKOLA

1.a DAMIR JANKOVIĆ

A turnus: petak 16:30

B turnus: utorak 18:30

1.b EMINA FATOVIĆ

A turnus: petak 16:30

B turnus: petak 9:45

1.c DAMIR JANKOVIĆ

A turnus: petak 16:30

B turnus: utorak 18:30

2.a ANA KRZNARIĆ

A turnus: ponedjeljak 17:00; srijeda 11:00

B turnus: srijeda 17:00; četvrtak 10:00

2.b MAJA ĐIVIĆ

A i B turnus: srijeda u 9:30 i u 20:00

2.c MAJA ĐIVIĆ

A i B turnus: srijeda u 9:30 i u 20:00

3.a KATARINA ĐURĐEVIĆ

A turnus: ponedjeljak i četvrtak u 17:30

B turnus: srijeda u 11:00

3.b KATARINA ĐURĐEVIĆ

A turnus: ponedjeljak i četvrtak u 17:30 

B turnus: srijedau 11:00

4.a SNJEŽANA LOBOREC-AČIMOVIĆ

A turnus: četvrtak u 17:00-17:40

B turnus: četvrtak u 18:45 do 19:30

4.b ANDREJA RADAN

A turnus: srijeda 18:15-19:00

B turnus: utorak 18:15-19:00

4.c SNJEŽANA LOBOREC AČIMOVIĆ

A turnus: četvrtak u 17:00-17:40

B turnus: četvrtak u 18:45-19:30

SREDNJA ŠKOLA

Pripremni razred

NORMELA KREŠIĆ-VRKLJAN

A turnus: četvrtak 17:45-18:45

B turnus: četvrtak 17:45-18:45

1.a PREDRAG KRESOJEVIĆ

A turnus: srijeda 17:15

B turnus: četvrtak 17:15

1.b HILARI STRUGAR

A turnus:  srijeda 19:15

B turnus: petak 10:40 

1.c HILARI STRUGAR

A turnus: ponedjeljak 18:00

B turnus: ponedjeljak 19:15

2.a RENATA VRANEKOVIĆ

A turnus: ponedjeljak 16:20-17:00

B turnus: četvrtak 9:20-10:00

2.b GORDANA SVETOPETRIĆ

ponedjeljak 19:15 do 20:15 u oba turnusa

2.c LADA MENAC

A turnus: četvrtak 18:00-18:40

B turnus: četvrtak 17:20-18:00

3.a KSENIJA FABER

utorak u 18 sati u oba turnusa

3.b KSENIJA FABER

utorak u 18 sati u oba turnusa

4.ac ADRIJANA BARBARIĆ PEVEK

A turnus: utorak 9:20-10:00

B turnus: utorak 16:20-17:00

4.bd ADRIJANA BARBARIĆ PEVEK

A turnus: utorak 9:20-10:00

B turnus: utorak 16:20-17:00

** Tabelu možete preuzeti u Kutku za roditelje.

[više]

NASTAVA U PAPUČAMA

Autor: Marija Bajo, 13. 3. 2021. 16:52

14. ožujka na Prvom programu HRT-a u 21:00, emitirat će se dokumentarni film autorice Sunčice Findak "Nastava u papučama", u kojem je sudjelovala i naša Škola.

Gledajmo zajedno u nedjelju!

Najava na poveznici:

 

https://hrtprikazuje.hrt.hr/dokumentarci/nastava-u-papucama-1008107?fbclid=IwAR1E1L84UX6dIzm8uqU5Fr_iFU6B5EKwl2jaA8FNqmuwV8Nq0ZR6lPukCPE

[više]

REZULTATI NATJECANJA

Autor: Marija Bajo, 2. 3. 2021. 15:36

Četiri prve i jedna druga nagrada na 59. županijskom natjecanju HGDPPa.


Ove godine se održava 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, od 27. veljače do 7. ožujka. Naša Škola je sudjelovala na županijskom natjecanju 27. veljače u Velikoj Gorici, u tri kategorije. Učenica Nina Trcin pod vodstvom mentorice Katarine Đurđević je osvojila prvu nagradu – 95,20 bodova u I. kategoriji, a plesala je Zadanu koreografiju - J.Č.Tarbuk, na glazbu Danspetters: The Christmas Tree Dwarves. Mentorica Nika Špekuljuk je pripremila dvije učenice za II kategoriju. Ema Matijašević je osvojila prvu nagradu – 91,98 bodova, a Dora Šorša drugu nagradu – 88,00 bodova. Obje su izvele Zadanu koreografiju - K.Đurđević, na glazbu iz filmova: Pink Panther, James Bond, Mission Impossible. U V. kategoriji su nastupile dvije učenice srednje škole. Judita Trupar je osvojila prvu nagradu – 94,40 bodova pod mentorstvom Adrijane Barbarić Pevek, a Lea Filipčić također prvu bagradu – 91,60 bodova pod mentorstvom Eni Vesović. Obje su izvele Zadanu koreografiju – R.Vraneković, na glazbu R.Bagno: Vertigo 20 (izbor). Iskrene čestitke učenicama i mentoricama, želimo vam puno uspjeha na državnom natjecanju!

[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 17. 2. 2021. 18:28

Škola se oprašta od svoje nenadano i prerano preminule, drage kolegice i profesorice-mentorice Tanje Ivančić.


Tanja Ivančić rođena je 1964. godine u Zagrebu. Nakon završene gimnazije i Škole za ritmiku i ples (danas Škola suvremenog plesa Ane Maletić) diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu program studija Predškolski odgoj.

Od 1981. do1986. plesačica je i koreografkinja u plesnom ansamblu Terpsihora.
Paralelno započinje s pedagoškim radom te vodi plesne radionice u vrtićima, osnovnim školama, đačkim i studentskim domovima te niz godina u Narodnom sveučilištu Dubrava. Od 1990. do 2019. godine nastavnica je stručnih plesnih predmeta u Školi suvremenog plesa Ane Maletić (nekadašnja Škola za ritmiku i ples). Niz godina bila je mentorica učenicima na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, koji su u pravilu osvajali visoke prve i druge nagrade.

Jedna je od autorica Nastavnog plana i programa za osnovnu Školu suvremenog plesa Ane Maletić i Nastavnog plana i programa srednje škole suvremene plesne umjetnosti (također i jedna od urednica istog). Bila je dugogodišnja voditeljica stručnog aktiva plesnih pedagoga osnovne škole.

Od 2005. osmislila je i vodila radionice ritmike pod nazivom Od motiva do dvodijelne pjesme u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Međužupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika suvremenog plesa, te Stručnog vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta u glazbenim školama. U zvanje mentorice promovirana je 2012 godine. U dugogodišnjem radu s učenicima posebno se ističu njezine brojne koreografije , dojmljive u svom kreativnom potencijalu i muzikalnosti kojima je obilježila buduće generacije. Autorica je cjelovečernje plesne predstave- 300 prijatelja na Faceu - na glazbu Giovannija Sollime , u suradnji sa studenticama Tekstilno tehnološkog fakulteta pod mentorstvom Danice Dedijer i u izvedbi Ansambla srednje škole suvremenog plesa Ane Maletić, premijerno prikazane u
Zagrebačkom plesnom centru, u travnju 2011. godine.

[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 29. 1. 2021. 02:00

Svi učenici naše osnovne i srednje škole započinju s nastavom

u prostoru škole (model A)

od 08. veljače 2021. prema rasporedu.

[više]

PODRŠKA U SUOČAVANJU SA STRESOM USLIJED PANDEMIJE I POTRESA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 4. 1. 2021. 15:16

Dragi roditelji i učenici,

Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba je objavila podršku za suočavanje sa stresom uslijed potresa i pandemije. U prilogu vijesti ćete pronaći dokument preuzet s njihove web stranice // https://www.poliklinika-djeca.hr/, kao i letke iz brošure Ureda za postupanje u kriznim situacijama Zagreb.

Također, dijelimo vam poveznicu na kojoj možete preuzeti sadržaje koji uključuju ideje za osmišljavanje slobodnog vremena djece i mladih te savjete za jačanje pozitivnih strategija suočavanja sa stresom. Platformu je izradilo Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba, tijekom i nakon COVID-19 krize i potresa - Podrška na dlanu.

https://www.zagreb.hr/podrska-na-dlanu/158212?fbclid=IwAR2OdcQrbtDKV7oPbaB_wHC-MMIMYz_dVAHFpsPiKuZuRJzn08L-s-Ylcxo

U sklopu projekta “BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID” pokrenute su telefonske linije za savjetovanje mladih u 20 hrvatskih županija i gradu Zagrebu koje možete preuzeti u prilogu vijesti. 

"Svjesni situacije koje je pred mlade u Hrvatskoj stavila pandemija koronavirusa, te izazova koje je donijelo "novo normalno" željeli smo doznati koji su njihovi najveći problemi, te dobiti izravna saznanja o utjecaju pandemije na njihove živote i mentalno zdravlje. Uvidjeli smo potrebu za sustavnom i stručnom podrškom mladima, te se u suradnji sa Hrvatskom psihološkom komorom pokreću linije za telefonsko savjetovanje mladih. Radi se o sveukupno 21 liniji koje će biti otvorene u 20 hrvatskih županija i gradu Zagrebu unutar projekta "Brini o sebi – Budi dobro – Proživi Covid". Mladima želimo poručiti kako ih razumijemo, te se nadamo da će im ovaj vid podrške biti jedan od načina za lakše prebrođivanje trenutačne situacije." – poručila je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.

U slučaju potrebe i bilo kakvih pitanja, tijekom učeničkih praznika, možete se javiti pedagoginji Škole na broj 091/4449829 radnim danom od 9 do 13 sati ili na email kristina.sliskovic@skole.hr.

[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 10. 9. 2020. 08:48

Dragi naši učenici i roditelji,

molimo da se javite u Školu putem e-mail adrese skola@skolaanemaletic.hr u slučaju oboljenja učenika (COVID-19) te u slučaju određene samoizolacije. Molimo vas da nam u mailu javite:

 • svoj broj mobitela
 • simptome COVID-19 ako ih ima ili kad ih dobije
 • ima li pozitivan test na COVID-19
 • vremenski period određene samoizolacije 
 • razlog odlaska u samoizolaciju (epidemiološka slika)
 • kada je zadnji put učenik/ica bio/la na nastavi u Školi

Hvala i lijep pozdrav!

[više]

RASPORED ZA DRUGO POLUGODIŠTE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 14. 1. 2021. 18:21

Nastava drugog polugodišta počinje 18. siječnja s rasporedom A ujutro.

U privitku obavijesti se nalazi djelimično izmijenjeni raspored za drugo polugodište tekuće školske godine.

U slučaju nejasnoća, slobodno se javite razrednicima.

Ugodan ostatak praznika!

[više]

ČESTITKA

Autor: Marija Bajo, 24. 12. 2020. 13:03

 

 

 

 

 

 

[više]

NOVOSTI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 24. 12. 2020. 12:07

Školski odbor se sastao 23. prosinca 2020. godine u prostorima Škole. U privitku ove obavijesti pročitajte zapisnik sa sjednice.

[više]

PRIPREMNI TEČAJEVI - ŠKOLSKA GODINA 2020. / 2021.

Autor: Marija Bajo, 7. 10. 2020. 13:17

Dragi roditelji i polaznici pripremnih programa (tečajeva) Škole suvremenog plesa Ane Maletić,

obavještavamo vas da školske godine 2020./2021. nismo u mogućnosti održavati tečajeve u prostoru Škole zbog epidemioloških razloga.

No, ukoliko ste zainteresirani, postoji mogućnost upisa u ZKM (Zagrebačko kazalište mladih) - plesni studio. 

Za sve daljnje informacije, molimo kontaktirati direktno pedagoginju na 091 / 7915 054.

 

[više]

BORAVAK I RAD U ŠKOLI SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ

Autor: Marija Bajo, 14. 9. 2020. 12:10

Ulazak u Školu: mjerenje temperature (uz mjerenje kod kuće - u slučaju povišene temperature, ne dolaziti u Školu već se javiti liječniku i razredniku te upravi Škole), dezinfekcija ruku, prijelaz preko dezinfekcijske barijere, nošenje maske obavezno.

Odlazak učenika do označene svlačionice / učionice/ dvorane: na hodniku / učionici / sanitarnim čvorovima je obavezno nošenje maske i nije dozvoljeno hodati bosih nogu.

Upotreba sanitarnog čvora: nakon upotrebe WC-a potrebno ga je dezinficirati dostupnim sredstvom i nakon toga oprati ruke.

Boravak u dvoranama: upis u evidenciju; u dvorani 1, 2, 3 moguće je istovremeno vježbanje učenika/ca bez maske (4 metra razmaka između učenika, 7 m2 po učeniku). Moguće je prisustvo dodatnih 5 učenika koji prate nastavu sjedeći s maskom na međusobnoj udaljenosti 1,5 - 2 m2 . Nakon vježbanja na podu, stariji učenici svoje mjesto na podu dezinficiraju dostupnim sredstvom. Za mlađe učenike, dezinfekciju preuzima nastavnik. Dvorane se često provjetravaju, a nakon izmjena razreda, dezinfekcija traje 15 minuta. Isto se donosi na klavirske sobe i učionice teorijske nastave.

U učionicama za teorijsku nastavu ako je više od 8 učenika, nošenje maske je obavezno.

Klavirske sobe: nakon svakog učenika, potrebno je dezinficirati tipke klavira i cijelu sobu. Dezinfekcija traje 15 minuta.

Boravak u zajedničkim prostorijama: u označenom prostoru, učenici na propisanoj udaljenosti, mogu jesti, odmarati se i pisati zadaću. Nošenje maske obavezno. Na mjestima za odmaranje potrebno je staviti vlastitu prostirku koji učenici drže u svom ormariću.

[više]

PREDAJA ZAMOLBI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 8. 9. 2020. 11:11

Dragi učenici i roditelji,

s obzirom na epidemiološke mjere, ovim putem vas obavještavamo o načinu predavanja zamolbi u novoj školskoj godini.

Formular zamolbe možete pronaći u nastavku vijesti (klik na više) koju, nakon ispunjavanja, šaljete na školski mail – skola@skolaanemaletic.hr.

Zamolbe svih vrsta (umanjenje participacije, pohađanje oba smjera, izborni i fakultativni predmeti, itd.), a vezane za tekuću školsku godinu, zaprimaju se isključivo do 30. rujna.

Potvrde (prijevoz, dječji doplatak, stipendije) će biti poslane na vašu e-mail adresu idući radni dan, a odluke kad o njima bude odlučeno.

Potvrdu za odgovaranje po dogovoru ispunjava razrednik, ako vam je potrebna, molimo da se obratite svom razredniku u našoj Školi.

Formulare utvrđivanja mogućnosti sufinanciranja te potvrde za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika SŠ možete možete pronaći u izborniku internet stranice >Dokumentacija>Prijevoz učenika.

Uprava Škole

[više]

UPUTE ZA ŠKOLSKU GODINU 2020. / 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 5. 9. 2020. 19:18

U privitku ove vijesti možete pronaći dokumente koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a preporuke izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo u vezi početka nastave u sljedujućoj školskoj godini.

Molimo sve učenike koji boluju od kroničnih bolesti i učenike koji žive u kućanstvu s osobama koje imaju kronične bolesti prema popisu bolesti navedenih u dokumentu “Bolesti i zdravstvena stanja koja mogu povećati rizik za teže oblike bolesti Covid-19”, da nabave potvrdu svog liječnika prema uputama HZJZ-a te istu pošalju e mailom na skola@skolaanemaletic.hr, najkasnije do 9. rujna.

Hvala!

Prilikom ulaska u školu, na hodniku, odlaska i dolaska s toaleta, učenici su obvezni nositi masku.

Na poveznici možete pročitati odluku kojom napominjemo da smo nužno svi obavezni pridržavati se uputa.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_99_1876.html

Ostanimo odgovorni!

[više]

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE

Autor: Marija Bajo, 5. 9. 2020. 11:08

U prvom tjednu nastave školske godine 2020. / 2021. nastava će započeti za učenike temeljnog programa, prvih i drugih razreda Srednje škole u prostorijama Škole, a za učenike trećih i četvrtih razreda na novoj lokaciji ŠPUDa (prvi dan nastave - 7.9.2020. / lokacija: OŠ Kajzerica, Ul. Žarka Dolinara 9 / vrijeme dolaska:  3. razredi - 16:00 sati; 4. razredi - 17:00 sati).

Raspored općeobrazovnih predmeta u našoj Školi će biti objavljen u nedjelju.


Zbog usklađivanja s rasporedima drugih škola i načinima pohađanja nastave plesnih i glazbenih predmeta te epidemioloških mjera kojih se moraju pridržavati, učenici ostalih razreda osnovne i srednje škole dobit će obavijesti od svojih razrednika.


Učenici prvih razreda Osnovne škole, pripremnih i prvih razreda Srednje škole će također dobiti obavijest od razrednika za sastanak u Školi u prvom tjednu nastave.


 

[više]

REZULTATI AUDICIJE U JESENSOM ROKU ZA OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 4. 9. 2020. 16:16

Dragi roditelji i učenici,

audiciju za 1. razred OŠ su položili kandidati pod rednim brojevima od 1 do 8.

ČESTITAMO!

Molimo vas da do ponedjeljka 7. rujna, najkasnije do 12:00 sati pošaljete potrebnu dokumentaciju za upis učenika u školu. Dokumentacija (upisnica, ugovor, suglasnost i potvrda o uplati) se šalje na školski e mail: skola@skolaanemaletic.hr, a možete ju pronaći u izborniku internet stranice      >O školi>Upisi.

Također, obavezno nam javite u kojem turnusu učeniku započinje nastava u općeobrazovnoj školi kako bismo mogli što prije napraviti razrede/grupe u našoj Školi u kojoj će se nastava održavati u suprotnom turnusu.

Hvala!

[više]

Jesenski rok audcije za upis u 1. razred osnovne škole! Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 25. 8. 2020. 19:51

Preuzmite prijavnicu za audiciju u privitku vijesti (klik na više).

U osnovnu školu učenici se upisuju nakon završenog 3. razreda općeobrazovne škole. Program četverogodišnje osnovne škole obuhvaća ples, ritmiku, plesnu tehniku i klasični balet te uz glazbenu kulturu (solfeggio) i glasovir, učenici stječu temelj plesnog i glazbenog obrazovanja. Nastava u osnovnoj školi odvija se tri puta tjedno u suprotnom turnusu od općeobrazovne škole. Učenici tijekom nastavne godine prezentiraju svoj rad javnim izvedbama u kazalištu.

[više]

JESENSKI UPISNI ROK

Autor: Marija Bajo, 17. 8. 2020. 09:32

Audicija će se održati 25.8.2020. u 9:00 sati u prostorijama Škole, Laginjina 13, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera. 

Za sva dodatna pitanja, javite se na školski mail: skola@skolaanemaletic.hr

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

   21.8.2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

   24.8.2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu i rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

   21.8.2020.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

   24.8.2020.

Provođenje dodatnih ispita i provjera (audicija) te unos rezultata

  25.8.2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis te brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

   27.8.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica

   28.8.2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

   31.8.2020.

Objava konačnih ljestvica poretka

  1.9.2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

  2.9.2020.

[više]

UPIS U SREDNJU ŠKOLU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 24. 7. 2020. 21:32

Za upis u Pripremni i 1. razred srednje Škole potrebno je 27.7.2020. dostaviti (skenirano ili slikano) putem e-mail adrese: skola@skolaanemaletic.hr sljedeće:

1) iz sustava Upisi.hr dohvatiti UPISNICU. Potpisanu dostaviti.

2) potvrdu liječnika medicine rada (ukoliko nije moguće 27.7. dostaviti tu potvrdu, tada treba dostaviti potvrdu liječnika opće/obiteljske medicine. Potvrda specijaliste medicine rada se mora dostaviti najkasnije do kraja 1. polugodišta)

3) Ugovor o iznosu participacije za osnovnu i srednju školu

4) suglasnost roditelja

5) upisnica (drugačiji obrazac od onog koji se dohvaća iz sustava Upisi.hr, a potrebno je dostaviti i jedan i drugi)

6) potvrdu o uplati 100,00 kn upisnine

(podaci za uplatu:

IBAN: HR9723600001101528199

Iznos: 100,00 kn

Model: prazno

Svrha: Upisnina za IME I PREZIME učenika/ce)

klik na {više} za preuzimanje dokumenata

[više]

LJETNI UPISNI ROK

Autor: Marija Bajo, 21. 7. 2020. 21:04

Svi učenici koji su u ljetnom upisnom roku stekli pravo upisa trebaju u periodu od 22.do 24. srpnja isprintati PRIJAVNICU iz sustava Upisi.hr!

Isprintanu i potpisanu PRIJAVNICU šalju na: skola@skolaanemaletic.hr.

 
[više]

OBAVIJEST O REZULTATIMA AUDICIJE ZA OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 16. 6. 2020. 17:26

Poštovani roditelji,

u skladu s dogovorenim rokom, 15. lipnja, roditelji su jučer obaviješteni o rezultatima audicije putem e maila ili telefona.

Zbog informacija koje su nam nedostajale za kontakt, molimo mame Kukić Bedić te Dušek da se jave na broj mobitela: 091 / 7550 173.

Uprava škole

[više]

UPISI U SREDNJU ŠKOLU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 4. 6. 2020. 15:04

Informacije o upisima u Pripremni i 1. razred srednje škole školske godine 2020./2021. se nalaze u privitku obavijesti (klikom na više ih možete vidjeti i preuzeti).

Konzultacije s roditeljima o upisu u srednju školu održavat će se, uz prethodnu najavu putem mail adrese: skola@skolaanemaletic.hr, ponedjeljkom od 10:00-12:00 te od 16:00-18:00 sati. 

 

LJETNI UPISNI ROK
Opis postupaka
Datum
Početak prijava u sustav
1. 6. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH
13. 7. 2020.
Početak prijava obrazovnih programa
8. 7. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
12. 7. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata
13. 7. – 16. 7. 2020.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)
13. 7. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
1. 6. – 8. 7. 2020.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
20. 7. 2020.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
21. 7. 2020.
Završetak prijava obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
22. 7. 2020.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
24. 7. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka
25. 7. 2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)
27. 7. – 31. 7. 2020.
Objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
1. 8. 2020.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
12. 8. 2020.

 

[više]

UPISI U VIŠE RAZREDE

Autor: Marija Bajo, 26. 6. 2020. 10:11

Dragi naši učenici i roditelji,


upisi u više razrede naše Škole (osnovna škola: 2., 3. i 4. razred;  srednja škola:2., 3. i 4. razred) će se vršiti online, slanjem dokumentacije na e-mail adresu Škole: skola@skolaanemaletic.hr
Potrebna dokumentacija objavljena je u folderu: Upisi, a sastoji se od:

upisnice (osnovna/srednja škola), ugovor, suglasnost te potvrda o 
uplaćenih 100,00 kn upisnine (podaci za plaćanje su također objavljeni 
u istom folderu).

Zaprimanje dokumentacije vršit će se od 26.06. do 03.07.

[više]

Audicija za upis u 1. razred osnovne škole! Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 26. 5. 2020. 20:49

Pošalji svoj plesni video

u trajanju od najviše dvije

minute do 10. lipnja na

skola@skolaanemaletic.hr 

ili  091 / 7550 173

    (WhatsApp / Viber)

Objava rezultata i obavijesti 

o upisu 15. lipnja!

Preuzmite prijavnicu za audiciju u privitku vijesti (klik na više).

U osnovnu školu učenici se upisuju nakon završenog 3. razreda općeobrazovne škole. Program četverogodišnje osnovne škole obuhvaća ples, ritmiku, plesnu tehniku i klasični balet te uz glazbenu kulturu (solfeggio) i glasovir, učenici stječu temelj plesnog i glazbenog obrazovanja. Nastava u osnovnoj školi odvija se tri puta tjedno u suprotnom turnusu od općeobrazovne škole. Učenici tijekom nastavne godine prezentiraju svoj rad javnim izvedbama u kazalištu.

[više]

Obraćanje gradonačelnika maturantima Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 27. 5. 2020. 14:44

Drage maturantice,

pismo možete pronaći u privitku vijesti.

"Život ima smisao kada slijedimo svoje snove. Vaša mladost skriva u sebi zavidnu snagu i ja sam siguran da će vam život, koji je pred vama, pružiti još mnogo prilika. Uvjeren sam da ćete jednom ponovno plesati i družiti se sa svojim kolegama. Možda ne ove godine, ali sigurno na nekoj budućoj obljetnici mature. Siguran sam da ćete i sve one lijepe rezultate, koji su vam bili uskraćeni u ovoj godini, ostvariti u svojoj budućoj profesionalnoj karijeri ili akademskom radu."

[više]

RASPORED U TJEDNU OD 25. SVIBNJA

Autor: Marija Bajo, 25. 5. 2020. 12:21

Dragi učenici i roditelji, 

na poveznici ispod ćete naći rapored ovog tjedna koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

[više]

RASPORED U TJEDNU OD 18. SVIBNJA

Autor: Marija Bajo, 18. 5. 2020. 13:22

Dragi učenici i roditelji, 

na poveznici ispod ćete naći rapored ovog tjedna koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

[više]

RASPORED U TJEDNU OD 11. SVIBNJA

Autor: Marija Bajo, 11. 5. 2020. 10:28

Dragi učenici i roditelji, 

na poveznici ispod ćete naći rapored ovog tjedna koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

[više]

RASPORED U TJEDNU OD 4. SVIBNJA

Autor: Marija Bajo, 4. 5. 2020. 16:06

Dragi učenici i roditelji, 

na poveznici ispod ćete naći rapored ovog tjedna koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

[više]

MEĐUNARODNI DAN PLESA

Autor: Marija Bajo, 29. 4. 2020. 12:13

heartSRETAN DAN PLESA!heart💗💖
"Možda je primjerenije umjesto čestitke uputiti poziv, mali zadatak vama i sebi, zatvorenima u stanu, ograničenog prava i prostora za kretanje. U situaciji u kojoj se nalazimo važno je osvijestiti radost života u njegovim najsuptilnijim manifestacijama. Čestitam vam Svjetski dan plesa i tražim od vas da obratite pažnju na sve ono što u vašoj svakodnevici već jest ples i sve ono što bi mogao biti ples." Matija Ferlin
Svjetski dan plesa slavi se od 1982. godine 29. aprila, osnovna ideja tog dana je podsjećanje javnosti na ples kao umjetnički oblik izražavanja, te uživanje u njegovoj univerzalnosti koja prevladava sve političke, kulturne i etičke prepreke.
https://hciti.hr/medunarodni-dan-plesa-2020/
[više]

RASPORED U TJEDNU OD 27. TRAVNJA

Autor: Marija Bajo, 27. 4. 2020. 13:05

Dragi učenici i roditelji, 

na poveznici ispod ćete naći rapored ovog tjedna koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

[više]

VAŽNA OBAVIJEST - PARTICIPACIJA OD OŽUJKA 2020. GODINE

Autor: Marija Bajo, 26. 4. 2020. 13:34

Poštovani roditelji naših polaznika pripremnih programa, kao i naših učenika osnovne i srednje škole,


obavještavamo vas da je zbog obustave izvođenja nastave u Školi te uspostave nastave na daljinu, Školski odbor Škole suvremenog plesa Ane Maletić (uz suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba) na sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine donio Odluku o izmjeni Odluke o cijeni obrazovanja za školsku godinu 2019./2020. na način da se iznos participacije umanji za mjesec ožujak za 50 % iznosa te da se naplata preostalih mjesečnih iznosa participacije obustavlja do opoziva Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Uprava Škole

[više]

SAVJETI PEDAGOGINJE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 23. 4. 2020. 20:11

Dragi učenici,

ovo teško vrijeme možemo iskoristiti da, između ostalog, provjerimo ili steknemo neka nova znanja i vještine. Zato ove sadržaje pročitajte i proširite svoje vještine - online komunikacije, upravljanja vremenom, plan učenja, metode čitanja i kako pisati esej. Toplo vas pozdravljam s porukom „I ova će ugroza proći, ali znanje će ostati!“

pedagoginja Biserka Šavora, prof. 

Dokumente s poučnim sadržajima pronađite u nastavku vijesti - klik na više.

 

[više]

RASPORED U TJEDNU OD 20. TRAVNJA

Autor: Marija Bajo, 20. 4. 2020. 09:41

Dragi učenici i roditelji, 

na poveznici ispod ćete naći rapored ovog tjedna koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

[više]

RASPORED U TJEDNU OD 14. TRAVNJA

Autor: Marija Bajo, 14. 4. 2020. 11:35

Dragi učenici i roditelji, 

na poveznici ispod ćete naći rapored ovog tjedna koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

[više]

RASPORED U TJEDNU OD 6. TRAVNJA

Autor: Marija Bajo, 6. 4. 2020. 19:33

Dragi učenici i roditelji, 

na poveznici ispod ćete naći rapored ovog tjedna koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

 

[više]

CENTAR ZA REHABILITACIJU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 6. 4. 2020. 19:28

Poštovani roditelji,

Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastavna je i klinička jedinica ERF-a. Višegodišnjim radom koji je organiziran u specijaliziranim kabinetima, Centar je prepoznat kao mjesto osobite znanstveno-stručne ekspertize i izvrsnosti u pružanju neposredne savjetodavno-edukativne i stručne potpore.

Zbog nemogućnosti pružanja usluga direktnim putem te uvažavajući trenutne okolnosti, roditeljima je omogućeno besplatno telefonsko savjetovanje vezano uz različita područja razvoja djeteta. Na poveznici iz nastavka možete pronaći područja iz kojih stručnjaci (psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi i socijalni pedagozi) pružaju podršku i savjetovanje, vrijeme u kojem ih se može nazvati i telefonski brojevi: https://centar.erf.unizg.hr/

Brojeve također možete naći u prilogu ove vijesti.

[više]

RASPORED NASTAVE NA DALJINU

Autor: Marija Bajo, 29. 3. 2020. 19:19

Dragi učenici i roditelji,

na linku ispod se nalazi raspored nastave na daljinu koji je 28.3.2020. objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629


 

[više]

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 25. 3. 2020. 19:53

Poštovani roditelji i dragi učenici,

zbog posljedica štete izazvane potresom u Školi je do daljnjeg isključena struja.

 

Kontaktirati nas možete putem e-mail adrese: skola@skolaanemaletic.hr

Uredovno vrijeme: 8:00-16:00 sati kada nas možete kontaktirati e-mailom i telefonski (molimo da šaljete na obje adrese zbog poteškoća sa službenim e-mail adresama).

 

 

v.d. ravnateljica: 091 4670 400; normelakresicvrkljan@gmail.com

Tajnica: 091 444 9831; mirjana.tomic2@skole.hr; mirjanagaj@yahoo.com

Voditeljica računovodstva: 091 444 9825; davorka.znidaric@skole.hr; diznidar@gmail.com

Pedagoginja Škole: 3094 349; 098/1643534, WhatsApp, bsavora@gmail.com,   

Dostupna je: za učenike/ce svaki dan  od 9.00 – 10.00 i 17.00 – 18.00 sati

                     za roditelje svaki utorak i četvrtak od 18.00 – 19.00 sati

         prema dogovoru

Kako ne bismo dozvolili da nam aktualna situacija dvostruke „prijetnje“ značajno promijene svakodnevno funkcioniranje i emocionalno zdravlje, potrebno je da pročitamo ili razgovaramo sa stručnim osobama koje nam mogu dati smjernice i savjete kako se nositi s doživljenim ugrozama i osjećajima koje imamo. Tekst podrške učenicima i roditeljima imate u nastavku ove vijesti (klik na više).

 

Korisni linkovi:

 https://mzo.gov.hr/vijesti/koronavirus-vazne-informacije-3583/3583

 https://skolazazivot.hr/podrska-nakon-teskog-dogadaja

 kurikulum@mzo.hr – Krizni tim Filozofskog fakulteta / 0911667882

 https://projekt-stella.com.hr/

 

ORGANIZACIJA NASTAVE:

U sustavu Microsoft Teams organizirani su virtualni razredi u koje su uključeni učenici osnovne i srednje Škole.

Način prijave u Microsoft Teams je sljedeći:

 1. svim učenicima i nastavnicima su provjereni AAI identiteti (CARNETovo korisničko ime i lozinka).
 2. s AAI identitetom se potrebno prijaviti na Office365:

https://office365.skole.hr/default/login

Kliknite na AAI@Edu.hr Prijava.

Na sljedećoj stranici ispunite potrebne podatke (AAI identitet) i kliknite Prijavi se.

Ukoliko se prvi put prijavljujete, dočekat će vas odredba o prihvaćanju uvjeta korištenja – na dnu stranice kliknite na Prihvaćam.

S ove početne stranice odaberite Sve aplikacije te pronađite aplikaciju Teams.

 1. Kliknite na ikonu aplikacije Teams te će se na ekranu prikazati vaš razred.

Škola je organizirala VIRTUALNU ZBORNICU.

Razrednici/ce su organizirali VIRTUALNE RAZREDE.

Redovita NASTAVA  odvija se prema Nastavnim planovima i programima osnovne i srednje škole unutar utvrđenog rasporeda putem: virtualnih razreda, WhatsApp grupa i mobilnih poziva.

Redovita NASTAVA općeobrazovnih predmeta koji se odvijaju u Školi: NASTAVA NA DALJINU - raspored

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629

Od ponedjeljka, 23. ožujka 2020. maturanti mogu pratiti nastavu na RTL2 u vremenu od 8:00 do 12:00 sati. Raspored sati, kao i same videolekcije, su dostupni i online na internetskoj stranici Ministarstva i na RTLPlayu.


 

[više]

NASTAVA NA DALJINU

Autor: Marija Bajo, 24. 3. 2020. 22:34

Poštovani roditelji i učenici!
Nastavnici Škole suvremenog plesa Ane Maletić trenutno se organiziraju u grupnoj i individualnoj komunikaciji s učenicima putem Teamsa, WhatsAppa, Vibera, e-mail ili SMS poruka. Raspored konzultacija objavit ćemo nakon usklađivanja s objavljenim rasporedom nastave na stranicama MZOa.

[više]

ODGODA REZLUTATA NATJEČAJA

Autor: Marija Bajo, 16. 3. 2020. 19:05

Poštovani kandidati (radno mjesto: nastavnik/ica matematike, talijanskog jezika, engleskog jezika te povijesti), s obzirom na proglašenu pandemiju i poduzete mjere, natječajni postupak će se nastaviti čim bude moguće.

O daljnjem tijeku postupka ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

 

[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 13. 3. 2020. 16:12

Dragi svi,
od ponedjeljka se neće održavati nastava u našoj Školi, a ni pripremni tečajevi 2 i 3. Razrednici će obavijestiti svoje razrede s daljnim informacijama. Sutra, subota 14.03., nastava će biti održana po rasporedu.
 
[više]

OBAVIJEST O MJERAMA PREVENCIJE

Autor: Marija Bajo, 7. 3. 2020. 10:35

Dragi svi, 

nastavno na pojavu COVID-19 u Hrvatskoj, obavještavamo vas da smo, u cilju zaštite od bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika, osigurali sanitarno-higijenske mjere i poduzeli sljedeće preventivne mjere:

1) istaknuli plakate na četiri vidljiva mjesta u prostorijama Škole

2) osigurali dovoljnu količinu sapuna

3) osigurali dovoljnu količinu jednokratnih ručnika

4) u Školi postoje sušilice sa cirkulirajućim zrakom

5) otkazali dogovorenu izvanučioničku nastavu u Hiši eksperimentov u Ljubljani

S poštovanjem,
Uprava Škole

[više]

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 27. 2. 2020. 14:56

Dragi roditelji i učenici,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) dostavio je revidirane preporuke u odnosu na preporuke vezane uz postupanje odgojno-obrazovnih ustanova te provođenje specifičnih mjera zaštite vezano uz korona virus.

Skrećemo pozornost da je lista zahvaćenih područja proširena i to na sljedeći način: Kina, Hong Kong, talijanske pokrajine Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Piedmont te Japan, Iran, Singapur i Južna Koreja.

Napominjemo da osobe, koje su unazad 14 dana boravile u gore navedenim zahvaćenim područjima te razvile respiratorne simptome, nikako ne smiju ići u odgojno-obrazovne ustanove te se odmah moraju javiti svom izabranom liječniku.

Sukladno navedenome, u nastavku vijesti možete pronaći dokument s uputama od HZJZ.

 

[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 20. 12. 2019. 17:09

Dragi učenici i roditelji,
u ponedjeljak 23. prosinca u plesnoj školi nema nastave.

Vidimo se na nastavi u tjednu od 7. prosinca (utorak)

u turnusu A ujutro / B popodne.

Želimo vam ugodan i odmoran zimski raspust!

[više]

ČESTITKA

Autor: Marija Bajo, 27. 12. 2019. 12:40

 

 

 

 

 

 

 

 

[više]

Božićna predstava

Autor: Marija Bajo, 11. 12. 2019. 21:05

U Zagrebačkom kazalištu mladih, 16. prosinca u 18 sati nastupaju pripremni tečajevi, Osnovna škola i pripremni razredi za Srednju školu. Dobrodošli!

Svi učenici koji nastupaju na priredbi, utorak 17. prosinca, dolaze redovno na nastavu.

 

[više]

UČENICIMA I RODITELJIMA

Autor: Marija Bajo, 2. 12. 2019. 20:26

Sutra, 3. prosinca počinje redovita nastava u osnovnoj i srednjoj školi.
[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 2. 11. 2019. 10:04

Dragi roditelji i učenici,

dana 4.11.2019. (ponedjeljak) nastavu nemaju učenici 3., 4. i pripremnog razreda zbog odlaska u HNK na izvanškolsku aktivnost.

[više]

OBAVIJEST RODITELJIMA POLAZNIKA PRIPREMNIH TEČAJEVA

Autor: Marija Bajo, 22. 10. 2019. 12:46

Pripremni programi (tečaj 2 i 3) se održavaju redovito, neovisno o štrajku, prosvjedima i ostalim akcijama koje se odnose na osnovnu i srednju školu.

[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 28. 10. 2019. 22:16

Obavještavamo vas da su petak i subota, 1. i 2. studeni neradni dani radi blagdana Svi sveti.
[više]

OBAVIJEST

Autor: Marija Bajo, 2. 10. 2019. 20:28

Dragi učenici i roditelji,
u ponedjeljak, 7. (nenastavni dan) i utorak, 8. (Dan neovisnosti) listopada nema nastave.
[više]

DOPUNJENI RASPORED ZA a TURNUS UJUTRO Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 29. 9. 2019. 19:26

Raspored nastave za sljedeći tjedan od ponedjeljka, 30. rujna (A turnus ujutro) je dopunjen s nastavom klavira za one koji ju pohađaju, upisana su prezimena učenika. Također, manje promjene u rasporedu se odnose na:

PONEDJELJAK:
Nastava 3.c razreda će umjesto petkom biti ponedjeljkom od 18 do 19:30.
UTORAK:
3.b i 3.c sada imaju ranije nastavu utorkom, od 15 sati.
1.sr.B, 2.sr.B i 3.sr.B utorkom imaju kasnije nastavu, preciznije u rasporedu.
PETAK:
4.b/c će petkom imati nastavu od 15 do 16:30.
2.sr.B će petkom imati nastavu od 18 do 19:30.

Raspored možete preuzeti u nastavku vijesti.


 

[više]

Raspored Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 21. 9. 2019. 19:17

Dragi učenici i roditelji,
u nastavku ovog teksta (kliknuti na 'više' ) se nalaze dokumenti s rasporedom za sljedeći tjedan. 

Raspored za nova razredna odjeljenja  - izdvojeno iz tablice u boji radi lakšeg snalaženja, a raspored za ostala odjeljenja - tablica u boji.
[više]

UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 5. 6. 2019. 00:15

Učenici koji ove godine ne završavaju 8. razred, a htjeli bi upisati Pripremni razred ili prvi razred srednje škole trebaju dostaviti u Školu suvremenog plesa Ane Maletić  svoj OIB radi aktiviranja (putem e-mail adrese:skola@skolaanemaletic.hr).
Učenici obavezno moraju pribaviti svoj elektronički identitet (CARNet) u općeobrazovnoj školi (osnovnoj ili srednjoj, ovisno koju učenik pohađa).
Elektronički identitet se sastoji od korisničkog imena i lozinke. Nakon prve prijave učenik dobiva PIN na broj mobitela. Nakon aktiviranja i prijave u sustav pomoću elektroničkog identiteta mogu prijaviti željeni program. 
Sve ostale informacije pogledajte u tablicama ispod teksta.

UČENICI SE PRIJAVLJUJU I UPISUJU U PRIPREMNI I I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. ELEKTRONIČKI PUTEM MREŽNE STRANICE NACIONALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE www.upisi.hr, A NA TEMELJU NATJEČAJA KOJI OBJAVLJUJE ŠKOLA.


 

LJETNI UPISNI ROK

Početak prijava kandidata u sustav 27.5.2019.               

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 14.06.2019.
POČETAK PRIJAVA obrazovnih programa 26.6.2019.
ZAVRŠETAK PRIJAVE obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 30.06.2019.

Za pristup audiciji potrebno je u Školu donijeti: nalaz i mišljenje specijaliste ortopeda (sukladno Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole), fotografiju radi lakšeg utvrđivanja identiteta te ispuniti Prijavnicu za prijamni ispit (dohvatiti na web stranici Škole).

AUDICIJA će se održati:
02.07.2019. u 9:00 sati za Pripremni razred 
03.07.2019. u 9:00 sati za 1. razred srednje škole

 

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruje dodatna prava za upis)  26.06.2019.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 27.05.2019. - 26.06.2019.
Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju koji se ostvaruju dodatna prava za upis 08.07.2019.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 09.07.2019. 
Početak ispisa prijavnica 10.07.2019.
 

KRAJNJI ROK ZA ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA; Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 12.07.2019.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.07.2019
LJETNI UPISNI ROK


PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU / LJETNI UPISNI ROK


 

[više]

Audicija za upis u 1. razred osnovne škole!

Autor: Marija Bajo, 14. 5. 2019. 20:05

Audicija će se održati

10. lipnja 2019. godine

u 19.00 sati u prostorijama škole.

Predbilježbe za audiciju vrše se putem e maila ili telefona:

skola@skolaanemaletic.hr

01 4670 400

Za audiciju nije potrebno plesno predznanje, ali je potrebna odjeća za vježbanje.

 

U osnovnu školu učenici se upisuju nakon završenog 3. razreda općeobrazovne škole. Program četverogodišnje osnovne škole obuhvaća ples, ritmiku, plesnu tehniku i klasični balet te uz glazbenu kulturu (solfeggio) i glasovir, učenici stječu temelj plesnog i glazbenog obrazovanja. Nastava u osnovnoj školi odvija se tri puta tjedno u suprotnom turnusu od općeobrazovne škole. Učenici tijekom nastavne godine prezentiraju svoj rad javnim izvedbama u kazalištu.

[više]

OBAVIJEST ZA UČENIKE 1. A RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 23. 9. 2019. 09:48

POŠTOVANI UČENICI I RODITELJI,

PRILIKOM IZRADE RASPOREDA ZA OVAJ TJEDAN (OD 23.-28.) DOŠLO JE DO POGREŠKE.

UČENICI 1. A RAZREDA U UTORAK I ČETVRTAK IMAJU NASTAVU OD 18:00-19:30, A U PETAK OD 17:00 GLAZBENI I OD 18:00-19:30 PLES.

U NASTAVKU "KLIKOM" NA "više" PREUZMITE RASPORED S NOVOM IZMJENOM.

[više]

RASPORED OD 16. DO 21. RUJNA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 15. 9. 2019. 08:37

Dragi svi,
u nastavku ovog teksta (kliknuti na 'više' ) se nalaze dokumenti s rasporedom za sljedeći tjedan. 

Raspored za nova razredna odjeljenja  - izdvojeno iz tablice u boji radi lakšeg snalaženja, a raspored za ostala odjeljenja - tablica u boji.
[više]

UPIS U TEČAJEVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 9. 9. 2019. 14:15

Dragi roditelji,

upis u tečajeve će se održati u srijedu 11. rujna u 19 sati u prostorijama Škole. U nastavku obavijesti preuzmite dokumente (klik na'više') koji su potrebni za upis ili ćete ih ispuniti po dolasku na upis. Upisnina iznosi 100,00 kuna. 

Tečaj počinje s radom 16. rujna 2019. godine.

Želimo vam uspješnu i veselu plesnu godinu!

[više]

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE I PRIVREMENI RASPORED Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 6. 9. 2019. 21:24

Učenici koji su ove godine upisali prvi razred osnovne škole, pozivaju se u ponedjeljak 9. rujna u 19:00 sati na sastanak radi dogovora o rasporedu i razrednim odjeljenjima.
 
Svi učenici Osnovne i Srednje škole će raditi prema privremenom rasporedu od 9. do 13. rujna.
 
Raspored općeobrazovnh predmeta za učenika 1. razreda Srednje škole - temeljni program:
      utorak   8:00-9:30     KEMIJA
      srijeda  10:15-11:45  BIOLOGIJA
                   12:00-13:30 GEOGRAFIJA
Obavijest o ostalim predmetima, naknadno.
Veselimo se zajedničkom radu u novoj školskoj godini!
(kliknuti na više za preuzimanje rasporeda)
[više]

OTVORENE PRIJAVE ZA PRIPREMNE TEČAJEVE

Autor: Marija Bajo, 4. 9. 2019. 14:37

Poštovani i dragi roditelji, 

predbilježbe u Pripremne tečajeve održavat će se od 5.9. do 6.9.2019. putem mail adrese Škole: 

skola@skolaanemaletic.hr

Tečaj II mogu upisati učenici 1. i 2. razreda osnovne škole. 

Tečaj III mogu upisati učenici 3. razreda. 

 

Tečaj će se održavati kao i prošle godine ponedjeljkom i srijedom u terminima:

                 19:15-20:00 - Tečaj II 

                 20:00-20:45 - Tečaj III 

Nastavu drži nastavnica Natalija Krakić. 

Obavijest o terminu upisa bit će objavljena nakon zaprimanja predbilježbi pa molimo da pratite web stranicu. 

[više]

AUDICIJA ZA UPIS U PRIPREMNI I 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U JESENSKOM ROKU

Autor: Marija Bajo, 19. 7. 2019. 12:07

Molimo učenike/ce koji/e se namjeravaju prijaviti za audiciju u jesenskom roku, da u Školu putem e-mail adrese: skola@skolaanemaletic.hr, dostave svoj OIB radi aktiviranja u sustavu upisi.hr.
Tek nakon aktivacije, učenici će u sustavu moći odabrati željeni obrazovni program (plesač suvremenog plesa/plesač suvremenog plesa-pripremno obrazovanje).

JESENSKI UPISNI ROK

 

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2019.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23. 8. 2019.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2019.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere do 23:59 sati 22. 8. 2019.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

AUDICIJA će se održati 23.08.2019. u 9:00 sati za Pripremni razred i 1. razred srednje škole.
Za pristup audiciji potrebno je u Školu donijeti: 1. nalaz i mišljenje specijaliste ortopeda (sukladno Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole), 2. fotografiju radi lakšeg utvrđivanja identiteta --> 23.08.2019.

23. 8. 2019.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

26. 8. 2019.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica (isprintanih iz sustava upisi.hr)

27. 8. 2019.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

28. 8. 2019.
Objava konačnih ljestvica poretka 29. 8. 2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja:

1. Liječnička svjedodžba specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za ovo zanimanje (iznimno, potvrda liječnika opće/obiteljske medicine, a specijaliste medicine rada do kraja prvog polugodišta); 

 2. Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice isprintane iz sustava upisi.hr) u srednju školu u koju se učenik upisao

30. 8. 2019.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 1. 9. 2019.

 

[više]

VAŽNA OBAVIJEST ZA UČENIKE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA U PRIPREMNI I 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Autor: Marija Bajo, 13. 7. 2019. 09:37

UPISI U PRIPREMNI I PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ODRŽAT ĆE SE 15. SRPNJA OD 12:00 DO 18:00 SATI.

 

Na upis je potrebno donijeti:

-UPISNICU ISPRINTANU IZ SUSTAVA UPISI.HR

-POTVRDU LIJEČNIKA MEDICINE RADA/OBITELJSKOG ILI ŠKOLSKOG LIJEČNIKA

-100,00 KN ZA UPISNINU.

Ostatak dokumentacije bit će moguće preuzeti u Školi.

Učenici koji upisuju Temeljni program, osim gore navedene dokumentacije na upis donose i svjedodžbu 8. razreda osnovne škole.

[više]

ZAPRIMANJE PRIJAVNICA ZA PRIPREMNI I 1. RAZRED SREDNJE

Autor: Marija Bajo, 10. 7. 2019. 12:20

PRIJAVNICU JE MOGUĆE DOHVATITI IZ SUSTAVA UPISI.HR OD SRIJEDE, 10.07., DO PETKA, 12.07. DO 14:00 SATI.

PRIJAVNICU JE POTREBNO ISPRINTATI, POTPISATI I DONIJETI U OPĆEOBRAZOVNU ILI ŠKOLU SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ RADI POTVRDE U SUSTAVU UPISI.HR.

ZAPRIMANJE SE VRŠI U PERIODU OD 08:00 DO 15:00 SATI.

 

[više]

POMOĆ ZA PRISTUP SUSTAVU UPISI.HR

Autor: Marija Bajo, 28. 6. 2019. 14:14

Sve koji imaju poteškoće i/ili nedoumice prilikom prijave u sustav upisi.hr, molimo da kontaktiraju broj 091/4670 400 (predsjednica upisnog povjerenstva Škole) zbog prijave na audiciju koja ističe u nedjelju, 30. lipnja, u 23:59 sati.

[više]

PODJELA SVJEDODŽBI I UPISI U VIŠE RAZREDE ŠKOLE

Autor: Marija Bajo, 18. 6. 2019. 10:55

Podjela svjedodžbi i upisi u iduću školsku godinu

(upisi u više razrede naše Škole)


održat će se 27. i 28. lipnja 2019.

od 10 do 12 i od 18 do 20 sati.

 

[više]

TERMINI DOPUNSKOG RADA

Autor: Marija Bajo, 18. 6. 2019. 12:04

Termini dopunskog rada iz predmeta Suvremena plesa tehnika za 3. razred srednje Škole

održat će se prema sljedećem rasporedu:

srijeda, 26.06., od 9:00-10:30

četvrtak, 27.06., od 09:00-10:30

petak, 28.06., od 09:00-10:30

ponedjeljak, 01.07., od 09:00-10:30

utorak, 02.07., od 08:00-09:30

srijeda, 03.07., od 08:00-09:30.

 

[više]

REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU

Autor: Marija Bajo, 11. 6. 2019. 11:47

Dragi roditelji, 


Učenici koji su položili audiciju 27. svibnja nalaze se pod brojem:

1;   3;   4;   5;   6;   7;   8;   9;   10;   11;   12;   13;

15;   16;   17;   18;   19;   20;   21;   23;   24;


 

Učenici koji su položili audiciju 10. lipnja nalaze se pod brojem:
1;   2;    5;    9;    11;    15;    17;    18;    20;    21;    23;


 

Upisi će se održati u petak, 14. lipnja, od 10:00-12:00 te od 16:00-18:00.
Na upise je potrebno donijeti:
1. Ugovor o iznosu participacije
2. Upisnicu u osnovnu plesnu školu
3. Suglasnost roditelja učenika o korištenju osobnih podataka
(navedeni dokumenti se nalaze na stranici - "O školi / Upisi" (
http://www.ss-suvremenogplesa-amaletic-zg.skole.hr/skola/novine)
4. 100,00 kn participacije


Čestitamo svima koji su položili, a ostalima želimo puno sreće drugi put!

[više]

Klavirski koncert

Autor: Marija Bajo, 22. 5. 2019. 14:22

Dragi svi,

pozivamo vas na klavirsku produkciju 

naših učenika 23. svibnja

u 19 i 20 sati!

 

 

 

[više]

Dojdi 8maš te zove, saznaj više o našoj Školi!

Autor: Marija Bajo, 9. 5. 2019. 10:54

Plakat manifestacije

Posjetite naš štand (broj 22) sutra od 10 do 16 sati

i saznajte više o programima naše škole.

 

Naša škola je i ove godine sudionik manifestacije "Dojdi osmaš, Zagreb te zove"! Već petnaestu godinu zaredom, a ove godine  pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba, a u organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje, Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te Ugostiteljsko-turističkog učilišta, ova manifestacija budućim srednjoškolcima pruža priliku da se na jednom mjestu upoznaju s brojnim gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima 80-ak zagrebačkih srednjih škola.

Naša Škola je na štandu zajedno s učenicima i profesorima pripremila zanimljiv sadržaj, pregled fotografija i videa s nastupa iz dvorane Vatroslava Lisinskog, ZKM-a, MSU-a, dokumentacija ispita različitih predmeta i sl., informacije na letku, i druge zanimljivosti, ali i dobro raspoloženje i razgovorljive sugovornike koji će vam biti na raspolaganju. Posebno najavljujemo nastup naših učenica koji će se održati na centralnom dijelu parka Zrinjevac, u 12:25 sati.

Nastup koji će učenice izvesti sada na otvorenom, možete pogledati na linku: https://www.facebook.com/skolaanemaletic/videos/623814658041571/

Dođite, čekamo vas!

[više]

Odličan rezultat učenica i nastavnica na državnom natjecanju Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Bajo, 29. 4. 2019. 22:16

Dvije prve i dvije druge nagrade na

57. državnom natjecanju HGDPPa.

 

Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga je ove godine organiziralo 57. državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa. Natjecanje je održano na Muzičkoj akademiji u Zagrebu od 5. do 13. travnja. Škola suvremenog plesa Ane Maletić je postigla odlične rezultate u kategoriji suvremenog plesa. Iva Bistrović je osvojila drugu nagradu s osvojenih 96,50 bodova u II. kategoriji. U svojoj koreografiji “Aurora” koju je osmislila nastavnica Irena Vrabec Kuleš je Iva bila čarobnica, a plesala je na tematsku glazbu iz Harrya Pottera. Učenica Roberta Špoljar je također osvojila drugu nagradu u III. kategoriji s ostvarenih 95,50 bodova. Koreografija koju je osmislila nastavnica Ivona Grubišić se zvala “Cut it” i bila je izvedena na glazbeni miks minimalističkog techna i violinskog koncerta u a molu J. S. Bacha. Koreografija je inspirirana unutarnjom borbom dva stila unutar jedne osobe, u ovom slučaju elektronske i klasične glazbe što se može protumačiti i kao period sazrijevanja kroz koji Roberta trenutno i prolazi. Prvu nagradu, 98,20 bodova je osvojila učenica Erika Jokić u IV. kategoriji. Plesala je koreografiju nastavnice Adrijane Barbarić Pevek koja se zvala “Mobil”, na glazbu koja je obrađeni zvučni zapis u obliku svojevrsnog kanon A. Vivaldija, “Zima” iz Četiri godišnja doba. Čestitamo nastavnicama i učenicama! Posebno nam je drago reći da je naša učenica Marija Margetić u III. kategoriji osvojila 99,30 bodova i time postala laureate ovogodišnjeg natjecanja u suvremenom plesu. Koreografija se zvala “Promjene”, na glazbu Balanescu kvarteta – Izbor, a osmislila ju je nastavnica Renata Vraneković. S obzirom na ostvareni rezultat, Marija je nastupala na završnom koncertu u dvorani “Blagoje Bersa” na Muzičkoj akademiji koji se održao 13. travnja u 19 sati. Čestitke još jednom svima na postignutim rezultatima, bravo!

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


 > Naslovnica
CMS za škole logo
Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb / Laginjina 13, HR-10000 Zagreb / ss-suvremenogplesa-amaletic-zg.skole.hr / ured@ss-suvremenogplesa-amaletic-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju